Redigeren

Redigeren: de redactie voeren, of in woorden gieten. Dat is de betekenis van het woord, maar wat wordt er nu mee bedoeld? Redigeren is het in orde maken van teksten. Uw teksten, aangeleverde teksten of een verzameling quotes/gesprekken/informatie. Hier een begrijpelijke, interessante en goed leesbare tekst van maken voor uw doelgroep, dat is redigeren.

  • Aangeleverde teksten/interviews (digitaal of op papier) uitwerken
  • Spelfouten verbeteren
  • Grammaticale fouten herstellen
  • Stopwoorden weghalen
  • Zinnen makkelijker laten lopen
  • Tekst leesbaar maken
  • Tekst toespitsen op de gewenste doelgroep